fbpx
Snelle levering in België & Nederland
AED Levering & Onderhoud
Dé AED-specialist van België
Al 25.000+ AED's geleverd

FAQ

AED’s & reanimatie

  Welke verschillende HeartSine Samaritan PAD AED’s zijn er beschikbaar?

  Er zijn drie verschillende varianten van de Samaritan PAD verkrijgbaar. Alle AED’s bieden gesproken en visuele ondersteuning tijdens het reanimatieproces. De AED vertelt stap voor stap wat u moet doen door middel van stemgeluid en afbeeldingen met lampjes op de voorkant. De AED is voorzien van een metronoom waarmee door middel van piepjes het tempo van de hartmassage wordt aangegeven.

  – Samaritan PAD 350P: halfautomatisch, de schok wordt toegediend zodra de hulpverlener de schokknop indrukt.

  – Samaritan PAD 360P: volautomatisch, de schok wordt automatisch afgegeven en de hulpverlener hoeft niet zelf de schokknop in te drukken

  – Samaritan PAD 500P: halfautomatisch, de AED geeft reanimatiefeedback op basis van cardiac output. De AED meet of er tijdens borstcompressies voldoende bloed uit het hart wordt gepompt en geeft op basis hiervan de aanwijzingen.

   

  Kan een AED ook in de regen gebruikt worden?

  Ja, mits de IP-waarde dit toestaat. Bij de Heartsine AED’s is deze 56. Dit houdt in dat de AED niet alleen stofbestendig is, maar dat deze ook in een stortbui gebruikt kan worden. Tevens is de AED erg robuust. De AED is bestand tegen een val van 1 meter hoogte op een harde ondergrond.

  Controleert de AED zichzelf?

  De meeste AED’s voeren dagelijks, wekelijks of maandelijks een zelftest uit.

  De Samaritan AED’s voeren wekelijks een test uit. De AED geeft zowel een licht- als geluidssignaal op het moment dat deze niet naar behoren werkt. Jaarlijks onderhoud van uw AED wordt aanbevolen door de Nederlandse Reanimatie Raad

  Is een AED wettelijk verplicht?

  In de wet staat dat een werkgever verplicht is om voor een veilige werkomgeving en de nodige veiligheidsmiddelen voor hulpverlening bij noodsituaties te zorgen. De AED wordt hierbij niet expliciet vermeld, maar kan zeker bijdragen aan het creëren van een veilige omgeving.

  AED informatiepakket aanvragen

  U kunt het formulier hieronder gebruiken om direct een informatiepakket aan te vragen.

  Informatiepakket aanvragen
  reCAPTCHA

  Wat moet ik doen met de AED na een inzet?

  Na inzet van de AED kunt u contact opnemen met de leverancier. Deze zal de AED weer klaar maken voor gebruik en eventueel relevante gegevens uitlezen uit het apparaat.

  Is een AED meerdere keren te gebruiken?

  Ja, de AED kan meerdere keren gebruikt worden. Er zit geen maximum aan het aantal inzetten. Wel moeten na iedere inzet de batterijen en elektroden (of PadPak) vervangen worden. Deze vindt u in de webshop. Let hierbij goed op het merk en type van uw AED.

  Is het gevaarlijk om een AED te gebruiken in een omgeving met water/op een persoon die nat is?

  Een AED mag niet gebruikt worden bij een slachtoffer dat in het water ligt. Hij moet dan eerst op een droge ondergrond worden geplaatst. Ook moet de borstkas van het slachtoffer eerst droog worden gemaakt met een doekje.

  Wanneer gebruik ik een AED?

  De AED wordt gebruikt bij een hartstilstand. Tijdens een reanimatiecursus leer je hoe je kunt zien of iemand een hartstilstand heeft. Een persoon met een hartstilstand is niet bij bewustzijn, reageert niet op prikkels en zal niet of niet normaal ademhalen.

  AED’s zijn 100% veilig in gebruik en zullen geen schok afgeven aan mensen die dit niet nodig hebben. Een AED kan analyseren wat er in het hart van een slachtoffer gebeurt en zal alleen bij een schokbaar hartritme (dus niet bij een normaal hartritme) een schok afgeven.

  Kan een AED ook bij kinderen worden gebruikt?

  Ja, een AED kan gebruikt worden bij kinderen vanaf 8 jaar of 25 kg. Volgens de nieuwe ERC richtlijnen mogen kinderen tussen de 1-8 jaar aangesloten en gedefibrilleerd worden met een conventionele AED met standaard elektroden. De elektrodepositie is dan posterior en anterior, één elektrode op de borst en één elektrode op de rug ter hoogte van het hart. HeartSine heeft een speciale (kinder)PadPak ontwikkeld voor kinderen van 1-8 jaar welke een aangepaste stroomstoot afgeeft. Mocht u bijvoorbeeld een AED bij een kinderdagverblijf ophangen, dan kunt u de defibrillator toch beter ophangen met de normale PadPak en daarbij een extra kinderPadPak bij de AED bewaren. De kans is namelijk groter dat één van de werknemers of ouders een hartstilstand krijgt, dan een jong kind.

  Mag iedereen een AED gebruiken?

  Ja, iedereen in België mag een AED gebruiken. In het Koninklijk Besluit van 21 april 2007 staat dat een AED’s van categorie 1 mag bediend worden door zowel professionele als niet-professionele gebruikers.
  Het is niet verplicht om een reanimatiecursus gevolgd te hebben, maar dit wordt wel aanbevolen. De HeartSine AED is zo ontworpen dat een ongetrainde gebruiker deze kan bedienen. Door middel van visuele en gesproken instructies wordt de gebruiker geïnstrueerd. Wel wordt aangeraden om een reanimatiecursus te volgen omdat reanimatie (het uitvoeren van de hartmassage en beademing) een belangrijk onderdeel van het gebruik van een AED is.

  Wat betekent de aanduiding IP56?

  Met de internationale IP-classificatie wordt de bescherming van omhulsels voor elektrische apparaten aangegeven. De IP-classificatie heeft twee cijfers, het eerste cijfer betreft de beschermingswaarde van het omhulsel tegen stof. De tweede waarde geeft aan hoe goed het omhulsel bescherming biedt tegen het binnendringen van water. Hoe hoger de getallen, hoe beter de bescherming. De HeartSine Samaritan PAD heeft een IP-classificatie van IP56 en is daarmee van alle verkrijgbare AED’s het beste beschermd tegen stof en waterstralen. Bij het AED-overzicht kunt u de verschillende defibrillators onder andere op IP-waarde vergelijken.

  Wat is een AED?

  Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. Om deze schok af te geven dienen er elektroden op de borst van de patiënt geplakt te worden. De AED bevat een batterij voor de stroomtoevoer. Een overzicht van de AED’s die verkrijgbaar zijn bij Defibrion vindt u hier.

  Wat is het verschil tussen een semi-automatische en een volautomatische AED?

  Zowel een volledig automatische AED als een semi-automatische AED geeft u gesproken instructies en helpt u bij de reanimatie. Ook analyseren alle modellen automatisch of het nodig is om een slachtoffer een schok te geven of niet. Het verschil tussen een semi-automatische en een volautomatische AED is dat bij een semi-automatische AED een knop ingedrukt moet worden voordat de schok wordt afgegeven. Bij een volautomatische AED wordt deze automatisch afgegeven.
  In het assortiment van Defibrion vindt u zowel halfautomatische als volautomatische AED’s.

  Wat is de asystolie detectiedrempel en hoe wordt die gemeten?

  De asystolie detectiedrempel van een AED is het voltage in microVolt waarbij de AED beslist dat het beter is om eerst borstcompressies te geven voordat een schok afgegeven wordt. Deze borstcompressies vergroten de kans dat het hart succesvol reageert op een schok en weer een normaal sinusritme aanneemt. De afgelezen waarde kan op meerdere manieren worden uitgedrukt:

  • Top-Top, dit is het spanningsverschil tussen een top en een dal in een sinusritme
  • Top-Nullijn dit is het spanningsverschil tussen een top of een dal en de middenlijn
  • True RMS (Root Mean Square) dit is de gemiddelde waarde van nullijn gemeten tot een top of een dal. Bij een sinussignaal is dit half wortel twee maal de Top-Nullijn spanning
  • De asystolie detectiedrempel voor 1 apparaat kan zo 200, 100 of 70 zijn, afhankelijk van de meetwijze

  Ter vergelijking met de wisselspanning op ons 230 Volt stopcontact thuis:

  • Top-Top spanning is 650 Volt
  • Top-Nullijn spanning is 325 Volt
  • True RMS, ofwel effectieve spanning is 230 Volt

  Veel leveranciers geven waarden voor de asystolie detectiedrempel of asystolie gevoeligheid aan zonder vermelding van de meetwijze. Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat dit een factor 3 verschil kan geven voor dezelfde waarde.
  In geen geval moet een lagere drempel worden gezien als beter, een schok geven bij een Top Top amplitude van bijv. 50 microvolt wordt gezien als volledig nutteloos. De ERC raadt aan om bij een Top Top waarde lager dan 200 microvolt eerst borstcompressies te geven zodat door de afgegeven zuurstof het hart kans op reageren heeft.

  Wat onderscheidt de Heartsine Samaritan PAD van andere AED’s?

  • De Samaritan PAD van HeartSine is de enige AED met één cartridge, dus één vervangingsdatum, voor de elektroden én batterij (PadPak)
  • Maakt gebruik van de unieke SCOPE (Self Compensating Output Pulse Envelope) bifasisch opgebouwde golf. Hierbij wordt er niet een gewone schok toegediend maar een geoptimaliseerde golfvorm. Hierbij wordt de energie, stijging en puls breedte van de golf aangepast op basis van de borstimpedantie van de patiënt. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze techniek een grotere kans van slagen heeft dan een vaste golfvorm
  • Heeft de beste protectie van alle verkrijgbare AED’s tegen stof en waterstralen (beschermingsklasse IP56)
  • Geeft zowel gesproken als visuele instructies
  • Er is een aparte kinder-PadPak beschikbaar voor kinderen onder de 25 kg
  • Eén van de laagst geprijsde AED’s met acht jaar garantie

  Kijk hier voor een overzicht van alle AED’s in ons assortiment.

  Is de Samaritan PAD ook leverbaar met Engels gesproken instructies?

  Ja, de Samaritan PAD is verkrijgbaar in meerdere talen (Frans, Nederlands en Engels). Hierbij worden geen extra kosten in rekening gebracht. Tijdens het gebruiken van de AED kan er niet van taal gewisseld worden. Mocht u een anderstalige versie bestellen, dan ontvangt u ook een bijpassende gebruiksaanwijzing en instructieposter.

  Waarom moeten bij AED’s de elektroden periodiek vervangen worden?

  De elektroden die op de borst worden geplakt zijn voorzien van een vochtige gel die zorgt voor een goede elektrische geleiding. Bij alle merken AED’s dienen de elektroden ondanks goede verpakking na 2 tot 4 jaar vervangen te worden omdat na die tijd de geleiding minder wordt door uitdroging. HeartSine heeft ervoor gekozen om vervanging van elektroden en batterij te combineren. Een HeartSine PadPak bevat zowel elektroden als een lithium batterij en gaat minimaal 4 jaar mee. Om er zeker van te zijn dat uw AED te allen tijden functioneert, is het mogelijk om een AED met Deficare te nemen. Hierbij wordt het onderhoud, de AED en de training van het personeel door Defibrion gefaciliteerd.

Bedrijfshulpverlening & EHBO

  Hoeveel BHV-ers zijn er verplicht?

  Ieder bedrijf met werknemers is verplicht om er voor te zorgen dat er altijd minimaal één BHV-er aanwezig is. Het aantal bedrijfshulpverleners dat in een organisatie minimaal aanwezig moet zijn is niet wettelijk vastgelegd. Wel zijn hier richtlijnen voor opgesteld. Zo geldt het advies ‘1 BHV-er-op-50 werknemers’ en binnen 3 minuten moet hulp ter plaatse zijn. Uiteraard is iedere organisatie anders. Daarom moet aan de hand van een RI&E gekeken worden naar welke specifieke risico’s binnen de organisatie aanwezig zijn. Aan de hand van de risico’s kan worden vastgesteld hoeveel BHV-ers wenselijk zijn.

  Waar bestaat een BHV-cursus uit?

  De standaard onderwerpen zijn EHBO, bestrijden van een brand, communicatie en ontruiming. Deze vloeien voort uit de richtlijnen, opgesteld door het NIBHV (Nationaal Instituut voor Bedrijfshulpverlening). Deze kunnen uiteraard worden uitgebreid met aanvullende taken zoals omgaan met agressie en geweld, handelen bij uitval van elektra, omgaan met gevaarlijke stoffen et cetera.

  Zijn veiligheidsmiddelen nog te gebruiken na het verstrijken van de datum?

  Ja, echter het is wel degelijk belangrijk dat deze tijdig gekeurd en vervangen worden. Er bestaat namelijk een risico dat de producten niet naar behoren werken. Daarnaast, als blijkt dat bij een brand een blusser is gebruikt die niet tijdig is gekeurd, kan de verzekeraar besluiten om niet uit te keren. Maar als dit de enige veiligheidsmiddelen zijn die tijdens een noodsituatie voorhanden zijn mogen ze wel gebruikt worden.

  Naast het plaatsen van de juiste middelen is het onderhoud dus ook belangrijk. Door gebruik te maken van Deficare wordt dit onderhoud, inclusief plaatsing en training van de middelen verzorgd.

  Ik heb al een reanimatie- of BHV-cursus gedaan, is de BHV-cursus dan nog nodig?

  Ja. Reanimatie vormt een onderdeel van de BHV-cursus en kan de BHV-cursus daarom niet vervangen. In de praktijk zijn er op het werk meer noodsituaties dan alleen een hartstilstand. Hiernaast vervagen kennis en vaardigheden snel. Daarom is jaarlijkse herhaling noodzakelijk.

  Is BHV verplicht om veiligheidsmiddelen te mogen gebruiken?

  In de wet BIG is geregeld dat ook mensen die geen cursus hebben gevolgd de veiligheidsmiddelen mogen gebruiken bij een noodsituatie. Je kunt dan ook niet aansprakelijk worden gesteld als het vervolgens alsnog verkeerd afloopt (tenzij je op grove wijze nalatig bent geweest). Het wordt wel aangeraden om te allen tijde voldoende BHV-gecertificeerden in de organisatie te hebben.

  Wat voor opleiding moeten BHV-ers volgen?

  De Arbowet schrijft niet precies voor welke opleiding BHV-ers moeten volgen. De werkgever is wel verplicht om er voor te zorgen dat BHV-ers hun wettelijke taken kunnen uitvoeren. Het NIBHV heeft hier richtlijnen voor opgesteld. De basiscursus duurt standaard twee dagen, de herhalingscursus duurt standaard 1 dag. Het is ook mogelijk om een versnelde cursus te volgen, echter deze voldoet dan niet aan de richtlijn (maar dus wel aan de wet, want hier staat alleen in dat er ieder jaar een BHV-cursus moet worden gevolgd). Deze duurt 1 dag voor de basiscursus en een halve dag voor de herhalingscursus. BHV-ers dienen in het eerste jaar een basiscursus te volgen, daarna dient ieder jaar een herhalingscursus gevolgd te worden.

  Het is ook raadzaam om een BHV opleiding te volgen gericht op de risico’s binnen een bedrijf. De eisen aan een BHV’er zijn namelijk afhankelijk van de risico’s in het bedrijf. Het is duidelijk dat een kantooromgeving andere risico’s kent dan een houtzagerij, daar zal de juiste BHV opleiding op gekozen moeten worden.

  Is het verplicht om een verbanddoos te hebben?

  Ja, in de Arbowet staat dat de werkgever moet zorgdragen voor een veilige werkomgeving en de bedrijfshulpverleners moet uitrusten met de benodigde middelen die de gevolgen van ongevallen zoveel mogelijk beperken. Hier valt ook een verbanddoos onder.

  Welke richtlijnen gelden voor verbanddozen?

  In de Arbowet staat niet exact aangegeven hoe de inhoud van de verbanddozen eruit moet zien. Echter, het Oranje Kruis heeft richtlijnen opgesteld voor de inhoud. Het is ten zeerste aan te raden om voor een verbanddoos te kiezen die voldoet aan de richtlijnen van het Oranje Kruis. Daarnaast moet er gekeken worden naar het type en de grootte van het bedrijf. Zo zijn er Sport verbanddozen en HACCP verbanddozen beschikbaar.

  Zijn evacuatiemiddelen verplicht?

  Evacuatiemiddelen, zoals een evacuatiestoel of een evacuatiematras zijn niet expliciet genoemd in de Arbowet. Wel staat hierin aangegeven dat de werkgever de verplichting heeft om te voorzien in een veilige evacuatie voor iedereen. Ook is omschreven dat het bedrijf rekening moet houden met bijzondere risico’s die gekoppeld zijn aan kwetsbare medewerkers. Dit zijn bijvoorbeeld rolstoel gebruikers, zwangere vrouwen, gebruikers van medicijnen, gehandicapten of ouderen. Aangezien tijdens bijvoorbeeld een brand de lift niet gebruikt mag worden, kan het voor deze mensen lastig zijn om veilig te evacueren. Maar denk ook aan stroomstoring of storing met de lift. Een evacuatiestoel of een evacuatiematras is dan een goede oplossing.

  Is onderhoud aan noodverlichting verplicht?

  Het Gebruiksbesluit bepaalt dat een noodverlichtingsinstallatie minstens één keer per jaar op adequate wijze moet worden gecontroleerd en onderhouden. De eigenaar en/of gebruiker van de installatie zal een erkend deskundige moeten aanwijzen om de installatie te controleren, te onderhouden en alle daartoe noodzakelijke werkzaamheden uit te laten voeren.

  Welke verschillende typen noodverlichting zijn er?

  Noodverlichting is in te delen in de volgende categorieën:

  • Vluchtrouteverlichting, deze bestaat uit twee onderdelen
  1. Vluchtwegverlichting is het deel van de noodverlichting dat de vluchtwegen verlicht. Deze armaturen branden enkel in het geval van een stroomstoring.
  2. Vluchtwegaanduiding. Dit zijn de noodverlichtingsarmaturen die vluchtwegen en uitgangen voor het verlaten van een gebouw aanduiden. Deze armaturen zijn voorzien van een pictogram en dienen permanent te branden.
  • Anti-paniekverlichting: Anti-paniekverlichting voorkomt paniek en maakt obstakels in de ruimte zichtbaar en stelt de personen in staat een plaats te bereiken waarvandaan de vluchtroute vervolgd kan worden.
  • Verlichting van werkplekken met een verhoogd risico: Dit omvat het deel van de noodverlichting dat verlichting levert voor de veiligheid van personen, betrokken in een mogelijk gevaarlijk proces of een mogelijk gevaarlijke situatie. Daarnaast wordt het gebruikt voor werkplekken waar een mogelijk gevaarlijk proces moet worden afgesloten zoals werkplekken waarbij sprake is van draaiende delen, zuurbaden, hete of zeer brandbare materialen. Denk aan bijvoorbeeld zaagmachines, keukens en laboratoria.

  Is noodverlichting verplicht?

  Ja, in het Arbobesluit staat dat als vluchtwegen en nooduitgangen bij het uitvallen van verlichting slecht zichtbaar zijn dat noodverlichting dan verplicht is. Vluchtwegen moeten te allen tijde zijn verlicht. Daarnaast moeten vluchtwegen die niet dienen als normale uitgang aan de binnenkant zijn aangeduid door de bekende groene bordjes met pijlen/pictogrammen.

  Hoeveel nooduitgangen zijn noodzakelijk?

  De ARBO heeft dit duidelijk omschreven. Alle werkruimten moeten in geval van nood snel kunnen worden verlaten door meerdere (nood)uitgangen. Hiertoe moeten deze ruimten zijn voorzien van minimaal twee zover mogelijk uit elkaar gelegen uitgangen. De afstand die in een ruimte moet worden afgelegd om een uitgang te bereiken, mag niet meer bedragen dan 30 meter. De uitgangen dienen te leiden naar twee verschillende wegen, waarlangs men de begane grond buiten het gebouw kan bereiken. Let er op dat alle nooduitgangen toegankelijk zijn zonder dat er iets verschoven hoeft te worden of dat er een sleutel gehaald hoeft te worden. Daarnaast is het verplicht dat er een plattegrond aanwezig waarop is aangegeven waar men zich bevindt en welke vluchtroutes gebruikt kunnen worden.

  Hoe vaak moet een verbanddoos onderhouden worden en wat houdt dit onderhoud in?

  Een verbanddoos moet compleet zijn om eerste hulp te kunnen bieden. In de praktijk wordt een verbanddoos vaak één keer per jaar gecontroleerd, schoongemaakt en bijgevuld. Ook moeten dan de artikelen waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken worden vervangen.

  Hoeveel verbanddozen moeten binnen een organisatie aanwezig zijn?

  Het is niet wettelijk in de Arbowet vastgesteld hoeveel verbanddozen er aanwezig moeten zijn. Echter, staat wel vermeld dat er bij een ongeval binnen 3 minuten hulp moet kunnen worden geboden. In de praktijk komt dit er op neer dat een verbanddoos binnen 30 seconden te bereiken moet zijn. Hoeveel verbanddozen er uiteindelijk geplaatst moeten worden is afhankelijk van de omvang, bezetting en het aantal verdiepingen van een organisatie. Dit exacte aantal wordt dan ook in een RI&E bepaald.

Bestellen & Retourneren

  Kan ik mijn aankoop retourneren?

  U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Defibrion geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via sales@defibrion.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

  In geval van een deellevering gaat uw bedenktijd in zodra u het laatste artikel uit uw bestelling heeft ontvangen. De verzendkosten van de retourzending worden niet door ons vergoed en zijn voor uw eigen rekening.

  Wat te doen bij een retourzending?

  • Gelieve onderstaand retourformulier volledig invullen en bijvoegen aan uw pakket.
  • Geef uw pakket af bij een verzenddienst/koerier naar keuze.
  • Bewaar het verzendbewijs (indien van toepassing) om uw pakket te kunnen volgen.
  • Zodra de bestelling door ons retour is ontvangen, wordt dit per e-mail aan u bevestigd.
  Download retourformulier

  Hoe zit het met BTW en intracommunautaire levering?

  U kunt tijdens het afronden van een online bestelling uw BTW-nummer ingeven, zoals u kunt zien in onderstaande schermafbeelding. Dit nummer dient volledig te worden ingevuld, bijvoorbeeld BE0123456789. Als dit nummer correct is ingegeven, zal de BTW van het bedrag in de winkelmand worden afgetrokken.

  Heeft u het BTW-nummer niet bij de hand of wordt het nummer niet juist herkend? Kies dan de betaaloptie ‘met factuur’ en vermeld uw BTW-nummer in het opmerkingenveld bij uw bestelling. Wij maken dan handmatig een factuur op zonder de BTW. Let wel: bij betaalwijze ‘met factuur’ dient u de betaling te voldoen alvorens de materialen worden verzonden. Facturen worden binnen 24u na bestelling per mail verzonden.

   

  Hoe plaats ik een bestelling?

  – Zoek in de webshop de/het gewenste product(en)

  – Plaats het product in de winkelmand

  – Klik rechtsboven op de winkelmand

  – Ga via de winkelmand naar afrekenen en vul uw gegevens in, kies vervolgens een betaalwijze en plaats de bestelling

  – U ontvangt een bevestiging van de bestelling op het ingevulde e-mailadres

  Wat zijn de verzendkosten?

  Voor bestellingen boven de €75 (excl. BTW) binnen Nederland en België worden geen verzendkosten gerekend. Dit geldt niet voor grote (pallet)leveringen.

  Onder de €75 wordt aan de hand van de geselecteerde producten een verzendprijs berekend.

  Hoe annuleer ik een bestelling?

  Wilt u een bestelling annuleren of wijzigen? Neem contact met ons op.

  Wordt mijn product ook geïnstalleerd?

  Ja. Indien u bij ons een AED-pakket besteld, komen onze servicemedewerkers in heel België de AED bij u installeren. Ook geven wij u daarbij een korte AED-instructie waarin we de werking van het toestel uitleggen. Indien gewenst kunnen we deze instructie uitbreiden tot een langere reanimatietraining.

Betalen & geldzaken

  Hoe zit het met BTW en intracommunautaire levering?

  U kunt tijdens het afronden van een online bestelling uw BTW-nummer ingeven, zoals u kunt zien in onderstaande schermafbeelding. Dit nummer dient volledig te worden ingevuld, bijvoorbeeld BE0123456789. Als dit nummer correct is ingegeven, zal de BTW van het bedrag in de winkelmand worden afgetrokken.

  Heeft u het BTW-nummer niet bij de hand of wordt het nummer niet juist herkend? Kies dan de betaaloptie ‘met factuur’ en vermeld uw BTW-nummer in het opmerkingenveld bij uw bestelling. Wij maken dan handmatig een factuur op zonder de BTW. Let wel: bij betaalwijze ‘met factuur’ dient u de betaling te voldoen alvorens de materialen worden verzonden. Facturen worden binnen 24u na bestelling per mail verzonden.

   

  Zijn de prijzen inclusief of exclusief BTW?

  De prijzen in de webshop zijn exclusief BTW. Het BTW-tarief (6% of 21%) verschilt per artikel.

  Welke betaalmogelijkheden zijn er?

  Betalen met factuur
  Na uw bestelling ontvangt u aan het eind van de werkdag een factuur om de betaling te voldoen. Op de factuur vindt u alle betaalinstructies. Na ontvangst van de betaling gaan we over tot het verzenden van de goederen. Houd de spamfolder van uw mailbox in de gaten om zeker te weten dat u de factuur ontvangt.

  Mistercash / Bancontact
  Bestelt u vanuit België? Dan is het mogelijk om te betalen via Mistercash / Bancontact.

  iDeal
  In Nederland is het mogelijk om direct via iDeal te betalen. Kijk hier voor meer informatie over iDEAL.

  VISA / Mastercard
  Het is ook mogelijk om direct via creditcard te betalen. Wij accepteren betalingen van VISA of Mastercard.

Bezorgen & afhalen

  Wat zijn de verzendkosten?

  Voor bestellingen boven de €75 (excl. BTW) binnen Nederland en België worden geen verzendkosten gerekend. Dit geldt niet voor grote (pallet)leveringen.

  Onder de €75 wordt aan de hand van de geselecteerde producten een verzendprijs berekend.

  Kan ik een bestelling ook afhalen bij Defibrion?

  Ons magazijn bevindt zich in Groningen, Nederland. Het is voor klanten uit België dus niet mogelijk om een bestelling af te halen van ons kantoor in Sint-Niklaas.

  Hoe annuleer ik een bestelling?

  Wilt u een bestelling annuleren of wijzigen? Neem contact met ons op.

  Wordt mijn product ook geïnstalleerd?

  Ja. Indien u bij ons een AED-pakket besteld, komen onze servicemedewerkers in heel België de AED bij u installeren. Ook geven wij u daarbij een korte AED-instructie waarin we de werking van het toestel uitleggen. Indien gewenst kunnen we deze instructie uitbreiden tot een langere reanimatietraining.

  Wat is de levertijd van mijn bestelling?

  Als uw bestelling voor 16:00 is geplaatst en het product op voorraad is, wordt het dezelfde dag verzonden. Voor sommige producten geldt een langere levertijd, wij doen in dat geval ons best om dit zo goed mogelijk te vermelden op de productpagina.

  Is het product niet op voorraad, dan zijn de levertijden per product verschillend. Neem contact met ons op voor meer details over de verwachte leverdatum van het product.

  Heeft u vragen over levertijden? Neem contact met ons op.

  NB: Incidenteel kan de levering van uw pakket door drukte bij onze transportpartner UPS vertraging oplopen.

Blusmiddelen & brandveiligheid

  Waar wordt een vetblusser voor gebruikt?

  Een vetblusser wordt gebruikt voor het blussen van vet- en frituurbranden (brandklasse F). Een vetblusser wordt veel gebruikt in kantines en keukens.

  Waar wordt een schuimblusser voor gebruikt?

  (Sproei)schuimblussers zijn vrijwel overal inzetbaar. De nevenschade die ontstaat bij gebruik is nihil. Sproeischuimblussers zijn ook geschikt voor het blussen van onder spanning staande apparatuur. Het water-/schuimmengsel wordt verneveld in zeer kleine druppels waardoor de blusstraal niet elektrisch geleidend is. Schuimblussers zijn geschikt voor het blussen van vaste- en vloeistofbranden (brandklasse A en B). De bluskracht van een schuimblusser is minder groot dan van een poederblusser, echter door de geringe restschade en de lage aanschafprijs is dit de meest verkochte blusser.

  Waar wordt een poederblusser voor gebruikt?

  Poederblussers hebben een zeer hoge bluscapaciteit en kunnen ingezet worden voor het blussen van vaste-, vloeistof- of gasbranden (brandklasse A, B en C). Bovendien kan hiermee onder spanning staande apparatuur worden geblust. Het nadeel van poederblussers is dat de fijne poederdeeltjes veel restschade veroorzaken.

  Wat is een CO2 blusser en waar wordt deze voor gebruikt?

  CO2 blussers (koolzuursneeuwblussers) worden met name gebruikt voor serverruimtes, hoogspanningsinstallaties en laboratoria (brandklasse B). CO2 blussers hebben geen indringend vermogen; eigenlijk blaas je het vuur uit. Het kan daarna weer gemakkelijk ontbranden. Het voordeel is dat er geen restschade is.

  Wat is een brandklasse en welke brandklassen zijn er?

  Een brandklasse geeft aan wat er precies brandt. Er zijn vijf verschillende brandklassen:

  • Brandklasse A (vaste stoffen)
  • Brandklasse B (vloeibare stoffen)
  • Brandklasse C (gassen)
  • Brandklasse D (metaalbranden)
  • Brandklasse F (vet- en frituurbranden)

  Vroeger bestond ook brandklasse E (elektriciteitsbranden). Deze is komen te vervallen omdat elektriciteit de oorzaak is van de brand en niet de stof zelf. Deze valt nu onder brandklasse A.

  In de categorie blusmiddelen kunt u direct zien voor welke brandklasse de middelen geschikt zijn.

  Hoe vaak moeten blusmiddelen onderhouden worden?

  Draagbare blusmiddelen en brandslanghaspels hebben ieder jaar klein onderhoud nodig. Het klein onderhoud bestaat uit een visuele inspectie waarbij diverse zaken worden geïnspecteerd (druk, verzegeling etc.) Eens in de vijf jaar is groot onderhoud nodig waarbij de blusmiddelen opnieuw gevuld worden met blusstof.

  Hoeveel blusmiddelen heeft een bedrijf nodig?

  Dat is afhankelijk van het soort bedrijf, het aantal ruimtes en het aantal m². Voordat er blussers geplaatst kunnen worden moet men een projectering laten uitvoeren.

  Zijn blusmiddelen verplicht?

  Ja, zowel de ARBO-wet als verzekeraars stellen de aanwezigheid van blusmiddelen en het onderhoud ervan verplicht. Blusmiddelen zijn ook binnen een Deficare-abonnement beschikbaar. Hierbij wordt voor de juiste middelen, training en onderhoud gezorgd. Bekijk de mogelijkheden bij service en onderhoud.

Buurt AED

  Hoe werkt crowdfunding via Gofundme?

  Gofundme is wereldwijd een van de grootste platforms voor crowdfunding. Iedere actie krijgt online een eigen pagina met eventueel een foto en een toelichting. Als er donaties binnenstromen, wordt de tussenstand mooi in beeld gebracht. Deze actiepagina kunt u makkelijk delen via de buurt-app, social media of via andere kanalen.

  Welke kosten zijn er verbonden aan Gofundme?
  De kosten voor Gofundme zijn 5% van het in te zamelen bedrag. Er geldt daarnaast een kleine opslag bij iedere donatie, die dus wordt betaald door de donateur. In België is dit tarief  1,4%, +€0,25 transactiekosten.

  • Doneert iemand bijvoorbeeld €50, dan betaalt deze donateur €0,70 vergoeding aan Gofundme.
  • Het benodigde bedrag voor een Buurt AED is €1641,94 incl btw. Gofundme vraagt dan een vergoeding van €82.

  Bekijk de website van Gofundme voor mee informatie: https://www.gofundme.com/c/how-it-works
  Lees hier meer over de vergoedingen en tarieven.

  Wat is de rol van Defibrion bij een actie via Gofundme?
  Een actie via Gofundme voor een AED Buurtpakket van Defibrion is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanmaken van de actie, het schrijven van een korte toelichting en uiteindelijk ook voor de financiële afhandeling van de donaties. Gofundme biedt hierin online ondersteuning door bijvoorbeeld de Veelgestelde Vragen op hun website.

  Wat gebeurt er als ik het bedrag niet haal?

  Indien de inzamelactie niet tot het benodigde bedrag komt, is dat natuurlijk heel jammer. U kunt dan zelf zorgen dat het reeds ingezamelde bedrag teruggestort wordt aan de donateurs. Vraag ons om advies over de beste manier om het bedrag in te zamelen!

  Waar kan ik de AED het best ophangen?

  De AED kan het best op een centrale plaats in de buurt gehangen worden. Het liefst op een goed verlichte plaats die overdag niet vol in de zon staat. Voor de verwarmde buitenkast is aansluiting op 220V benodigd.

  Is de AED beveiligd tegen diefstal?

  De ervaring leert dat AED’s niet diefstalgevoelig zijn. Ze zijn eenmalig inzetbaar en hebben periodiek onderhoud nodig. De AED buitenkast is standaard voorzien van een akoestisch alarm dat afgaat wanneer de kast wordt geopend. Indien gewenst kan de AED buitenkast geleverd worden met een cijferslot.

  Hoe lang gaat een AED mee?

  De HeartSine AED’s zijn standaard voorzien van 8 jaar garantie. De batterij en elektroden (Bij HeartSine AED’s zijn deze samengevoegd in de PadPak) dienen iedere 4 jaar vervangen te worden. Als u bij ons een onderhoudspakket afneemt, wordt na 4 jaar gratis een de PadPak vervangen, t.w.v. €140. Na inzet van de AED kunt u de kosten voor een nieuwe PadPak vergoed krijgen, wij helpen u hierbij.

  Na 8 jaar verloopt de garantietermijn van een AED. Het wordt sterk aanbevolen om op dat moment de AED in te ruilen voor een compleet nieuw toestel, zodat u altijd de garantie van een werkende AED heeft. Bij het inruilen van een oud toestel kunt u bovendien vaak aanspraak maken op interessante inruilkortingen. Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden voor het inruilen van een oude AED.

  Kan ik de AED ook binnen ophangen?

  Indien uw een AED binnen wilt ophangen, bijvoorbeeld in een appartementencomplex, is dit mogelijk. U heeft dan geen AED buitenkast nodig, u ontvangt van ons hetzelfde pakket met een AED binnenkast. De prijs van dit pakket is dan ook lager. Neem contact met ons op om te vragen naar de mogelijkheden!

  Is jaarlijks onderhoud aan een AED verplicht?

  Dit is niet verplicht, maar het wordt wel aangeraden. Aangezien het een medisch apparaat is, is het belangrijk dat deze goed werkt. De AED voert zelf regelmatig zelftests uit en slaat deze gegevens op in het geheugen. Onze onderhoudsmedewerkers checken de AED op verschillende punten en zorgen er voor dat er genoeg geheugen vrij is voor de AED om de zelftests uit te blijven voeren.

  Wat houdt de AED instructie op locatie in?

  Defibrion biedt een instructie op locatie aan door één van onze veiligheidsexperts. Deze instructie bestaat uit het verstrekken van informatie over de AED en hoe u deze kunt gebruiken indien een calamiteit zich voordoet. Dit wordt gedemonstreerd op een meegebrachte reanimatiepop. De instructie duurt ongeveer 1 uur.

  Het is belangrijk om te weten dat dit géén reanimatiecursus is, die duurt namelijk zo’n 4 uur.

  Hoe start ik een inzamelingsactie?

  U kunt bij ons een gratis AED buurtpakket aanvragen. In dit pakket zitten intekenlijsten, flyers en leaflets met productinformatie. De flyers kunt uitdelen in uw buurt. Op de flyer kan uw buurtgenoot zijn/haar gegevens invullen en de bijdrage die hij/zij wil leveren aan een buurt AED. Op de intekenlijst kunt u alle gegevens verwerken en bijhouden tot het bedrag is verzameld. U ontvangt van alle documenten ook digitaal, zodat u deze kunt delen via email of social media.

  Hoe lang heb ik de tijd om het bedrag in te zamelen?

  Wij verbinden geen tijdslimiet aan het inzamelen van het bedrag. U kunt dus in uw eigen tempo het benodigde bedrag inzamelen.

Garantie & onderhoud

Service & contact

  Zijn er vacatures bij Defibrion?

  Werken of stage lopen bij Defibrion? Kijk hier voor een overzicht van de actuele vacatures.

  Wat moet ik doen met de AED na een inzet?

  Na inzet van de AED kunt u contact opnemen met de leverancier. Deze zal de AED weer klaar maken voor gebruik en eventueel relevante gegevens uitlezen uit het apparaat.

  Hoe kom ik in contact met Defibrion?

  Telefonisch:  +32 37 47 00 79
  E-mail: info@defibrion.be

  Adres:
  Bastion Tower, verdieping 21
  Marsveldplein 5
  1050 Brussel

  Ook zijn wij bereikbaar via de chat, deze vindt u rechtsonder in het scherm.

  Defibrion is op werkdagen bereikbaar tussen 9:00 en 17:30.

  Hoe maak ik gebruik van de productgarantie?

  Heeft u een product van ons met een defect of storing, en wilt u gebruik maken van de garantie? Dan kunt u door middel van het retourformulier uw product retour zenden.

  Download het retourformulier (.pdf)

  Heeft u verdere vragen omtrent garantie of het retourneren van producten? Neem dan contact met ons op.

Techniek van het hart

  Wanneer gebruik ik een AED?

  De AED wordt gebruikt bij een hartstilstand. Tijdens een reanimatiecursus leer je hoe je kunt zien of iemand een hartstilstand heeft. Een persoon met een hartstilstand is niet bij bewustzijn, reageert niet op prikkels en zal niet of niet normaal ademhalen.

  AED’s zijn 100% veilig in gebruik en zullen geen schok afgeven aan mensen die dit niet nodig hebben. Een AED kan analyseren wat er in het hart van een slachtoffer gebeurt en zal alleen bij een schokbaar hartritme (dus niet bij een normaal hartritme) een schok afgeven.

  Wat is ventrikelfibrilleren?

  Bij het ventrikelfibrilleren trillen de hartkamers van het hart chaotisch (ventrikels) waardoor het hart geen bloed meer door het lijf kan rondpompen. Op het moment dat dit plaatsvindt, kan er door middel van een AED een schok worden afgegeven om het hartritme weer te herstellen.

  Wat is het verschil tussen een hartaanval en een hartstilstand?

  Bij een hartstilstand stopt het hart met kloppen en pompt het geen bloed meer rond door ernstige ritmestoornissen. En bij een hartaanval raakt een kransslagader van het hart verstopt. Een deel van het hart krijgt geen bloed, dus geen zuurstof meer. Het verschil hierin is dat bij een hartstilstand acuut hulp nodig is en diegene bewusteloos raakt en bij een hartaanval diegene het niet altijd meteen doorheeft.

  Wat is ventriculaire tachycardie?

  Ventriculaire tachycardie is een ongebruikelijke toename van de hoedanigheid waarmee de hartkamers (ventrikels) samentrekken. Als dit plaatsvindt kan een AED een schok afgeven om het hartritme weer te herstellen.