Snelle levering in België & Nederland
AED Levering & Onderhoud
Dé AED-specialist van België
Al 25.000+ AED's geleverd

Wat is de asystolie detectiedrempel en hoe wordt die gemeten?

Wat is de asystolie detectiedrempel en hoe wordt die gemeten?

De asystolie detectiedrempel van een AED is het voltage in microVolt waarbij de AED beslist dat het beter is om eerst borstcompressies te geven voordat een schok afgegeven wordt. Deze borstcompressies vergroten de kans dat het hart succesvol reageert op een schok en weer een normaal sinusritme aanneemt. De afgelezen waarde kan op meerdere manieren worden uitgedrukt:

  • Top-Top, dit is het spanningsverschil tussen een top en een dal in een sinusritme
  • Top-Nullijn dit is het spanningsverschil tussen een top of een dal en de middenlijn
  • True RMS (Root Mean Square) dit is de gemiddelde waarde van nullijn gemeten tot een top of een dal. Bij een sinussignaal is dit half wortel twee maal de Top-Nullijn spanning
  • De asystolie detectiedrempel voor 1 apparaat kan zo 200, 100 of 70 zijn, afhankelijk van de meetwijze

Ter vergelijking met de wisselspanning op ons 230 Volt stopcontact thuis:

  • Top-Top spanning is 650 Volt
  • Top-Nullijn spanning is 325 Volt
  • True RMS, ofwel effectieve spanning is 230 Volt

Veel leveranciers geven waarden voor de asystolie detectiedrempel of asystolie gevoeligheid aan zonder vermelding van de meetwijze. Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat dit een factor 3 verschil kan geven voor dezelfde waarde.
In geen geval moet een lagere drempel worden gezien als beter, een schok geven bij een Top Top amplitude van bijv. 50 microvolt wordt gezien als volledig nutteloos. De ERC raadt aan om bij een Top Top waarde lager dan 200 microvolt eerst borstcompressies te geven zodat door de afgegeven zuurstof het hart kans op reageren heeft.