Hoe vaak moeten blusmiddelen onderhouden worden?

Hoe vaak moeten blusmiddelen onderhouden worden?

Draagbare blusmiddelen en brandslanghaspels hebben ieder jaar klein onderhoud nodig. Het klein onderhoud bestaat uit een visuele inspectie waarbij diverse zaken worden geïnspecteerd (druk, verzegeling etc.) Eens in de vijf jaar is groot onderhoud nodig waarbij de blusmiddelen opnieuw gevuld worden met blusstof.

© 2019 Defibrion Services BV, Alle rechten voorbehouden.