Hoeveel verbanddozen moeten binnen een organisatie aanwezig zijn?

Hoeveel verbanddozen moeten binnen een organisatie aanwezig zijn?

Het is niet wettelijk in de Arbowet vastgesteld hoeveel verbanddozen er aanwezig moeten zijn. Echter, staat wel vermeld dat er bij een ongeval binnen 3 minuten hulp moet kunnen worden geboden. In de praktijk komt dit er op neer dat een verbanddoos binnen 30 seconden te bereiken moet zijn. Hoeveel verbanddozen er uiteindelijk geplaatst moeten worden is afhankelijk van de omvang, bezetting en het aantal verdiepingen van een organisatie. Dit exacte aantal wordt dan ook in een RI&E bepaald.

© 2019 Defibrion Services BV, Alle rechten voorbehouden.