Is het verplicht om een verbanddoos te hebben?

Is het verplicht om een verbanddoos te hebben?

Ja, in de Arbowet staat dat de werkgever moet zorgdragen voor een veilige werkomgeving en de bedrijfshulpverleners moet uitrusten met de benodigde middelen die de gevolgen van ongevallen zoveel mogelijk beperken. Hier valt ook een verbanddoos onder.

© 2019 Defibrion Services BV, Alle rechten voorbehouden.