Is onderhoud aan noodverlichting verplicht?

Is onderhoud aan noodverlichting verplicht?

Het Gebruiksbesluit bepaalt dat een noodverlichtingsinstallatie minstens één keer per jaar op adequate wijze moet worden gecontroleerd en onderhouden. De eigenaar en/of gebruiker van de installatie zal een erkend deskundige moeten aanwijzen om de installatie te controleren, te onderhouden en alle daartoe noodzakelijke werkzaamheden uit te laten voeren.

© 2019 Defibrion Services BV, Alle rechten voorbehouden.