Waar bestaat een BHV-cursus uit?

Waar bestaat een BHV-cursus uit?

De standaard onderwerpen zijn EHBO, bestrijden van een brand, communicatie en ontruiming. Deze vloeien voort uit de richtlijnen, opgesteld door het NIBHV (Nationaal Instituut voor Bedrijfshulpverlening). Deze kunnen uiteraard worden uitgebreid met aanvullende taken zoals omgaan met agressie en geweld, handelen bij uitval van elektra, omgaan met gevaarlijke stoffen et cetera.

© 2019 Defibrion Services BV, Alle rechten voorbehouden.