Wat is pacemakerdetectie en kan een AED gebruikt worden bij iemand met een pacemaker?

Wat is pacemakerdetectie en kan een AED gebruikt worden bij iemand met een pacemaker?

Een pacemaker geeft een continu ideaal hartritme aan het hart af. Bij het analyseren van het hartritme door de AED kan deze denken dat het pacemakerritme het echte hartritme is, en dus de werkelijke problemen van het hart over het hoofd zien. Een goede AED beschikt over pacemakerdetectie. Hierbij worden de impulsen van de pacemaker uit de analyse verwijderd, en kijkt de AED naar het echte hartritme.

De HeartSine Samaritan 350P, 360P en 500P beschikken allen over een pacemakerdetectie.

Als een AED bij een pacemakerdrager moet worden aangebracht, dan moeten de elektroden zo geplaatst worden dat de pacemaker zo min mogelijk in de weg zit. Vaak wordt de onderste elektrode lager geplaatst.

© 2019 Defibrion Services BV, Alle rechten voorbehouden.