De drie meest gemaakte fouten na aanschaf van veiligheidsmiddelen

In Nederland gelden er strenge richtlijnen voor de aanwezigheid van veiligheidsmiddelen. Veel organisaties zijn daarom in het bezit van blusmiddelen, verbanddozen, noodverlichting en eventueel een AED. Het aanwezig zijn van BHV-middelen is echter geen garantie voor een goede werking ervan; in de praktijk blijkt nog te vaak dat veiligheidsmiddelen tijdens een noodgeval niet kunnen worden ingezet. Om dit te voorkomen willen we u graag informeren over de drie meest gemaakte fouten na aanschaf van veiligheidsmiddelen.

De drie meest gemaakte fouten na aanschaf van veiligheidsmiddelen:

1. Het niet goed onderhouden van de producten

Voor vrijwel alle veiligheidsmiddelen geldt dat deze regelmatig moeten worden onderhouden. Zo moeten brandblussers jaarlijks worden gecontroleerd en moet de blusstof periodiek worden vervangen. Ook noodverlichting, verbanddozen en AED’s moeten regelmatig worden gecontroleerd.

Gebrekkig onderhoud kan letterlijk het verschil maken tussen leven en dood; zo blijkt uit onderzoek dat het niet tijdig vervangen van AED-batterijen en -elektroden er meerdere malen toe heeft geleid dat een AED niet functioneerde tijdens een inzet. Naar aanleiding hiervan heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg in 2013 het dringende advies uitgegeven om, indien organisaties in het bezit zijn van een AED, hiervoor een onderhoudscontract af te sluiten. Bent u reeds in het bezit van een AED, maar heeft u nog geen onderhoudscontract afgesloten? Onze medewerkers adviseren u graag over de mogelijkheden.

2. Bewaren in de verkeerde omstandigheden

Voor veel veiligheidsmiddelen geldt dat de omgeving waarin ze worden geïnstalleerd aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Zo mag de luchtvochtigheid niet te hoog zijn en geldt voor veel producten dat de omgeving vorstvrij moet zijn. In de praktijk blijkt een aanzienlijk aantal locaties niet aan deze voorwaarden te voldoen. Zo komen onze servicemedewerkers regelmatig blusmiddelen en AED’s tegen die ook in de winter buiten hangen. Een goede werking kan hierdoor niet meer worden gegarandeerd. Wilt u zeker weten dat uw veiligheidsmiddelen in een goede omgeving worden geïnstalleerd en altijd klaar zijn voor gebruik? Defibrion verzorgt projecteringen waarbij BHV-middelen volgens de NEN-normen en geldende richtlijnen worden geïnstalleerd. Daarnaast hebben we een ruim assortiment aan opbergmogelijkheden. Zo produceren wij bijvoorbeeld verwarmde AED-kasten die zorgen dat de temperatuur in de kast nooit onder het vriespunt komt. 

3. Het niet kunnen gebruiken van de veiligheidsmiddelen

Het komt regelmatig voor dat veiligheidsmiddelen wel aanwezig zijn, maar dat te weinig mensen hoe deze gebruikt moeten worden. Bij bijvoorbeeld een beginnende brand of reanimatie telt elke seconde; snel kunnen handelen is dan van levensbelang. Vaak zijn er echter te weinig BHV-ers opgeleid om snel ter plaatse te kunnen zijn of weten ze niet precies hoe de veiligheidsmiddelen gebruikt moeten worden.

Wilt u er zeker van zijn dat uw veiligheidsmiddelen altijd klaar zijn voor gebruik en dat iedereen weet hoe deze gebruikt moeten worden? Met Deficare nemen wij niet alleen de zorg voor uw veiligheidsmiddelen volledig uit handen maar geven we medewerkers ook ieder jaar een uitgebreide productuitleg. Zo weet iedereen hoe de producten gebruikt moeten worden tijdens een noodgeval.

© 2019 Defibrion Services BV, Alle rechten voorbehouden.