Kosten inzet AED per 1 januari makkelijker vergoed

Op straat en in gebouwen zijn tegenwoordig steeds vaker AED’s te vinden. Dit is natuurlijk erg positief want met een AED in de buurt is de kans dat iemand een hartaanval overleeft groter. Na een inzet met een AED moeten de elektroden en meestal ook de batterij vervangen worden. Het was vaak onduidelijk wie er voor deze kosten opdraait, is dat het slachtoffer of is dat de eigenaar van de AED? Vanaf 1 januari 2018 is er een nieuwe regeling in werking getreden. In dit blog vertellen wij u daar meer over.

Kosten inzet AED per 1 januari makkelijker vergoed

Oude situatie

In de oude situatie kan de eigenaar van de AED aankloppen bij de zorgverzekeraar van het slachtoffer. Afhankelijk van de polisvoorwaarden zou de zorgverzekeraar de kosten van de inzet vergoeden. In de praktijk gebeurde het weinig dat de AED eigenaar contact zocht met het slachtoffer. In de praktijk liep de AED eigenaar dus zelf voor de kosten opdraait.

Nieuwe situatie

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft geld ter beschikking gesteld om de kosten van een AED-inzet te kunnen vergoeden. Door deze regeling wordt de drempel om een AED aan te schaffen nog lager. Vanaf 1 januari 2018 kan de AED eigenaar de kosten verhalen op de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) die aanwezig is bij de reanimatie. De RAV kan vervolgens de kosten verhalen op de zorgverzekering. Deze verandering maakt het voor AED eigenaren stukken makkelijker. De eigenaar weet nu bij wie hij aan moet kloppen om de vergoeding te ontvangen. Uiteraard zijn er wel een aantal voorwaarden verbonden aan het declareren van de kosten:

 • De regelgeving gaat in op 1 januari 2018.
 • De mogelijkheid tot declareren staat open voor elke niet WMG-zorgaanbieder.
 • Declaratie kan plaatsvinden bij de RAV in de regio waar de AED-inzet heeft plaatsgevonden.
 • Voorwaarden voor vergoeding zijn:
  • Het verbruik is gekoppeld aan een daadwerkelijke inzet van de AED ten behoeve van een reanimatie.
  • Het verbruik betreft pads en/of het uitlezen van de AED.
  • Batterijen worden alleen vergoed indien verbruik daadwerkelijk gekoppeld is aan de betreffende reanimatie (zoals wanneer de batterij iedere keer na de inzet van de AED vervangen moet worden).
 • Niet in aanmerking voor vergoeding komen:
  • Verbruiksartikelen die over datum zijn.
  • Periodieke vervanging van verbruiksartikelen.
  • Overige reguliere, eventueel terugkerende, kosten.

Regionale Ambulancevoorzieningen

Hieronder volgt een overzicht met alle RAV’s in Nederland waarvan sommigen het wel al hebben geregeld op de website en anderen nog niet op het moment van schrijven van dit blog.

 1. Groningen – Regeling bekend
 2. Friesland – Regeling bekend
 3. Drenthe – Regeling bekend
 4. IJsselland – Regeling bekend
 5. Twente – Regeling bekend
 6. Noord- en Oost-Gelderland – Regeling bekend
 7. Gelderland-Midden – Regeling bekend
 8. Gelderland-Zuid – Regeling bekend
 9. Utrecht – Regeling bekend
 10. Noord-Holland Noord – Regeling bekend
 11. Amsterdam Amstelland – Regeling bekend
 12. Zuid-Kennemerland – Regeling bekend
 13. Zaanstreek Waterland – Regeling bekend
 14. Gooi en Vechtstreek – Regeling bekend
 15. Haaglanden – Regeling bekend
 16. Hollands-Midden – Regeling onbekend, neem contact op met desbetreffende ambulancedienst via link
 17. Rotterdam Rijnmond – Regeling onbekend, neem contact op met desbetreffende ambulancedienst via link
 18. Zuid-Holland Zuid – Regeling bekend
 19. Zeeland – Regeling bekend
 20. Brabant Midden-West-Noord – Regeling bekend
 21. Brabant Zuid-Oost – Regeling bekend
 22. Limburg-Noord – Regeling bekend
 23. Limburg-Zuid – Regeling onbekend, neem contact op met desbetreffende ambulancedienst (GGD) via link
 24. Flevoland – Regeling bekend

Mocht u nog vragen hebben aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

© 2019 Defibrion Services BV, Alle rechten voorbehouden.