Snelle levering in Nederland & België
AED- & BHV-expert
Al 25.000+ AED's geleverd
Totaalleverancier in EHBO & BHV

Advies Nederlandse Reanimatie Raad COVID-19: beperking hulpverlening bij reanimatie

Advies Nederlandse Reanimatie Raad COVID-19: beperking hulpverlening bij reanimatie

Het Coronavirus (COVID-19) grijpt snel om zich heen, inmiddels ook in Nederland. Dit heeft geleid tot verregaande maatregelen die de verspreiding van het virus tegengaan. Om aan deze maatregelen te voldoen heeft de NRR (Nederlandse Reanimatie Raad) een advies gegeven voor de niet-medische hulpverlening bij een reanimatie. Hierbij worden de reguliere richtlijnen aangepast.

Het risico van overdracht van het SARS-CoV-2 (Corona) bij een besmette persoon/patiënt bij luchtweghandelingen zoals mond-op-mond beademing heel groot (bijna 100%). Het risico op de ziekte COVID-19 verschilt per leeftijdscategorie:

 • Onder de 50 jaar is het risico op de ziekte COVID-19 laag
 • Boven de 50 jaar is het risico groter
 • Bij kinderen lijkt de kans op infectieoverdracht vooralsnog klein

HartslagNu kan het burgeroproepsysteem zo instellen dat alleen onder burgerhulpverleners onder de 50 jaar worden opgeroepen. En dat mensen die geen leeftijd hebben ingevoerd niet worden opgeroepen.

Aanbevelingen inzet

Op dit moment is er geen reden de inzet van first responders en burgerhulpverleners te stoppen. Op basis van bovenstaande komt de NRR tot de volgende vier adviezen m.b.t. inzet burgerhulpverleners en first-responders:

 1. Volwassenen zonder duidelijke of bewezen infectie: wel inzetten burgerhulpverleners en first-responders. Geen mond-op-mond beademing. Wel borstcompressies. Wel gebruik AED.
 2. COVID-19 positief of sterke verdenking: wel inzetten burgerhulpverleners en first-responders. Geen mond-op-mond, geen borstcompressies, alleen AED.
 3. Kinderen en baby’s: veilig; inzet first responders ongewijzigd, blijft inclusief beademing.
 4. Pasgeborenen: veilig; inzet first responders ongewijzigd, blijft inclusief beademing.

Voor de meldersinstructie vanuit de meldkamer ambulancezorg betekent dit dat:

 1. Geen instructie meer wordt gegeven om te beademen, tenzij het om een pasgeborene of kind gaat.
 2. Indien bekend is dat het slachtoffer (verondersteld of bewezen) COVID-19 heeft, alleen een AED geplaatst moet worden. Indien de omstanders de wens uiten wel volledige BLS te willen toepassen, dan wordt de meldersinstructie gegeven zoals in normale omstandigheden gegeven zou worden. Dit laatste kan bijvoorbeeld het geval zijn indien het een gezinslid betreft, of indien zowel slachtoffers als melder besmet zijn.

Aanbevelingen BLS-protocol en handelen

 1. Voor het vaststellen van normale ademhaling middels kijken, luisteren en voelen. Luisteren en voelen vervallen, wordt alleen kijken.
 2. Maximaal twee first responders bij het slachtoffer, anderen staan op ruime afstand; één first responder masseert, de andere first responder staat bij de voeten van het slachtoffer in verband met het aflossen voor massage.
 3. Burgerhulpverleners en first responders moeten de mogelijkheid krijgen hun handen te desinfecteren bij de ambulance of andere hulpverleners.
 4. Pocketmasks, face-shields of andere middelen ter bescherming bij (mond-op-mond) beademing tijdens reanimatie zijn niet veilig en moeten niet gebruikt worden.

Overige algemene aanbevelingen:

 1. Hulpverlener die zich ziek voelt of waarvan iemand in het huishouden ziek is (zie RIVM), mag niet gaan en niet worden ingezet.
 2. Hulpverlener die hersteld is (zie RIVM) mag weer aan het werk, dus ook reanimeren.
 3. Burgerhulpverleners boven de 50 jaar worden door HartslagNu niet meer oproepen bij een reanimatie.
 4. HartslagNu geeft informatie over de risico’s voor burgerhulpverleners.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. De informatie op deze pagina is afkomstig van de Nederlandse Reanimatie Raad.