Klantenservice

Producten

Een pacemaker geeft een continu ideaal hartritme aan het hart af. Bij het analyseren van het hartritme door de AED kan deze denken dat het pacemakerritme het echte hartritme is, en dus de werkelijke problemen van het hart over het hoofd zien. Een goede AED beschikt over pacemakerdetectie. Hierbij worden de impulsen van de pacemaker uit de analyse verwijderd, en kijkt de AED naar het echte hartritme.

De HeartSine Samaritan 350P, 360P en 500P beschikken allen over een pacemakerdetectie.

Als een AED bij een pacemakerdrager moet worden aangebracht, dan moeten de elektroden zo geplaatst worden dat de pacemaker zo min mogelijk in de weg zit. Vaak wordt de onderste elektrode lager geplaatst.

In Nederland is het niet verplicht om een cursus te volgen om een AED te gebruiken. Wel raden wij het aan om het te doen. Een defibrillator is zo ontworpen dat een leek deze kan bedienen. De AED geeft gesproken en visuele instructies aan de gebruiker.

Ja, een AED kan gebruikt worden bij kinderen vanaf 8 jaar of 25 kg. Volgens de nieuwe ERC richtlijnen mogen kinderen tussen de 1-8 jaar aangesloten en gedefibrilleerd worden met een conventionele AED met standaard elektroden. De elektrodepositie is dan posterior en anterior, één elektrode op de borst en één elektrode op de rug ter hoogte van het hart. HeartSine heeft een speciale (kinder)PadPak ontwikkeld voor kinderen van 1-8 jaar welke een aangepaste stroomstoot afgeeft. Mocht u bijvoorbeeld een AED bij een kinderdagverblijf ophangen, dan kunt u de defibrillator toch beter ophangen met de normale PadPak en daarbij een extra kinderPadPak bij de AED bewaren. De kans is namelijk groter dat één van de werknemers of ouders een hartstilstand krijgt, dan een jong kind.

Met de internationale IP-classificatie wordt de bescherming van omhulsels voor elektrische apparaten aangegeven. De IP-classificatie heeft twee cijfers, het eerste cijfer betreft de beschermingswaarde van het omhulsel tegen stof. De tweede waarde geeft aan hoe goed het omhulsel bescherming biedt tegen het binnendringen van water. Hoe hoger de getallen, hoe beter de bescherming. De HeartSine Samaritan PAD heeft een IP-classificatie van IP56 en is daarmee van alle verkrijgbare AED’s het beste beschermd tegen stof en waterstralen. Bij het AED-overzicht kunt u de verschillende defibrillators onder andere op IP-waarde vergelijken.

De elektroden die op de borst worden geplakt zijn voorzien van een vochtige gel die zorgt voor een goede elektrische geleiding. Bij alle merken AED’s dienen de elektroden ondanks goede verpakking na 2 tot 4 jaar vervangen te worden omdat na die tijd de geleiding minder wordt door uitdroging. HeartSine heeft ervoor gekozen om vervanging van elektroden en batterij te combineren. Een HeartSine PadPak bevat zowel elektroden als een lithium batterij en gaat minimaal 4 jaar mee.

Ja, de Samaritan PAD is verkrijgbaar in meerdere talen (Frans, Nederlands en Engels). Hierbij worden geen extra kosten in rekening gebracht. Tijdens het gebruiken van de AED kan er niet van taal gewisseld worden. Mocht u een anderstalige versie bestellen, dan ontvangt u ook een bijpassende gebruiksaanwijzing en instructieposter.

 • De Samaritan PAD van HeartSine is de enige AED met één cartridge, dus één vervangingsdatum, voor de elektroden én batterij (Padpak)
 • Maakt gebruik van de unieke SCOPE (Self Compensating Output Pulse Envelope) bifasisch opgebouwde golf. Hierbij wordt er niet een gewone schok toegediend maar een geoptimaliseerde golfvorm. Hierbij wordt de energie, stijging en puls breedte van de golf aangepast op basis van de borstimpedantie van de patiënt. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze techniek een grotere kans van slagen heeft dan een vaste golfvorm
 • Heeft de beste protectie van alle verkrijgbare AED’s tegen stof en waterstralen (beschermingsklasse IP56)
 • Geeft zowel gesproken als visuele instructies
 • Er is een aparte kinder-PadPak beschikbaar voor kinderen onder de 25 kg
 • Eén van de laagst geprijsde AED's met acht jaar garantie

Kijk hier voor een overzicht van alle AED's in ons assortiment.

De asystolie detectiedrempel van een AED is het voltage in microVolt waarbij de AED beslist dat het beter is om eerst borstcompressies te geven voordat een schok afgegeven wordt. Deze borstcompressies vergroten de kans dat het hart succesvol reageert op een schok en weer een normaal sinusritme aanneemt. De afgelezen waarde kan op meerdere manieren worden uitgedrukt:

 • Top-Top, dit is het spanningsverschil tussen een top en een dal in een sinusritme
 • Top-Nullijn dit is het spanningsverschil tussen een top of een dal en de middenlijn
 • True RMS (Root Mean Square) dit is de gemiddelde waarde van nullijn gemeten tot een top of een dal. Bij een sinussignaal is dit half wortel twee maal de Top-Nullijn spanning
 • De asystolie detectiedrempel voor 1 apparaat kan zo 200, 100 of 70 zijn, afhankelijk van de meetwijze

Ter vergelijking met de wisselspanning op ons 230 Volt stopcontact thuis:

 • Top-Top spanning is 650 Volt
 • Top-Nullijn spanning is 325 Volt
 • True RMS, ofwel effectieve spanning is 230 Volt

Veel leveranciers geven waarden voor de asystolie detectiedrempel of asystolie gevoeligheid aan zonder vermelding van de meetwijze. Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat dit een factor 3 verschil kan geven voor dezelfde waarde.
In geen geval moet een lagere drempel worden gezien als beter, een schok geven bij een Top Top amplitude van bijv. 50 microvolt wordt gezien als volledig nutteloos. De ERC raadt aan om bij een Top Top waarde lager dan 200 microvolt eerst borstcompressies te geven zodat door de afgegeven zuurstof het hart kans op reageren heeft.

Zowel een volledig automatische AED als een semiautomatische AED geeft u gesproken instructies en helpt u bij de reanimatie. Ook analyseren alle modellen automatisch of het nodig is om een slachtoffer een schok te geven of niet. Het verschil tussen een semi-automatische en een volautomatische AED is dat bij een semi-automatische AED een knop ingedrukt moet worden voordat de schok wordt afgegeven. Bij een volautomatische AED wordt deze automatisch afgegeven.
In het assortiment van Defibrion vindt u zowel halfautomatische als volautomatische AED's.

Het Oranje Kruis en het NIBHV stellen dat het gebruik van een AED met zowel metronoom als reanimatiefeedback wordt aangeraden. Alleen wordt op het examen getoetst of de reanimatievaardigheden beheerst worden en is een demonstratie zonder metronoom gewenst. Men begint daarom met het reanimeren zonder een defibrillator, zodat de cursist kan aantonen dat hij of zij met de juiste snelheid de borstcompressies kan uitvoeren. Het zal in de praktijk ook voorkomen dat in tweede instantie pas een AED gebruikt kan worden. Tot die tijd zal de hulpverlener het reanimeren dus zonder AED-apparaat moet doen.

Uw producten worden alleen geïnstalleerd in combinatie met een Deficare abonnement. Losse producten worden niet door Defibrion geïnstalleerd.

Nee, de verkoopprijs wordt maar voor een deel bepaald door de werkelijke kostprijs van de elementen. Naast research, overhead en marketing wordt de verkoopprijs in Nederland voor een groot deel bepaald door de marge van het verkoopkanaal. Verschillen in prijzen ontstaan door verschillen in fabrikanten en specificaties van de AED. Benieuwd welke specificaties voor u van belang zijn? Neem contact met ons op.

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. Om deze schok af te geven dienen er elektroden op de borst van de patiënt geplakt te worden. De AED bevat een batterij voor de stroomtoevoer. Een overzicht van de AED's die verkrijgbaar zijn bij Defibrion vindt u hier.

In Nederland mag iedereen een AED inzetten wanneer dit nodig is. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in april 2002 opdracht gegeven via een Algemene Maatregel van Bestuur om de Wet BIG zodanig te wijzigen dat het gebruik van een AED door iedereen is toegestaan. Het is niet verplicht om een reanimatiecursus gevolgd te hebben, maar dit wordt wel aanbevolen.