Snelle levering in Nederland & België
AED- & BHV-expert
Al 25.000+ AED's geleverd
Totaalleverancier in EHBO & BHV

Hoe BHV’ers het verschil kunnen maken tussen leven en dood

Op 6 november 2017 is het de landelijke Dag van de BHV: de dag waarop extra aandacht wordt besteed aan de inzet van de 500.000 bedrijfshulpverleners die Nederland rijk is. Voor Defibrion een goede reden om dieper op dit onderwerp in te gaan en toe te lichten hoe het volgen van een BHV-cursus het verschil kan maken tussen leven en dood.

Hoe BHV’ers het verschil kunnen maken tussen leven en dood

 

Aantal bedrijfsongevallen per jaar

Ieder jaar krijgen in Nederland circa 230.000 medewerkers een bedrijfsongeval; dat zijn ruim 600 mensen per dag. Uit onderzoek blijkt dat de meeste bedrijfsongevallen worden veroorzaakt door een val (door uitglijden of struikelen). Op een opvallende tweede plek staat fysiek geweld zoals bijten of schoppen.

Bedrijfsongevallen kunnen nooit 100% worden voorkomen, echter het nemen van adequate veiligheidsmaatregelen kan wel helpen om de kans op blijvend letsel zoveel mogelijk te reduceren. Daarom zijn bedrijven in Nederland niet alleen verplicht om voldoende veiligheidsmiddelen te hebben, maar ook om voldoende bedrijfshulpverleners (BHV’ers) aan te stellen. In de praktijk worden er echter nog te vaak onvoldoende maatregelen genomen. Zo blijkt uit onderzoek  van stichting Bedrijfshulpverlening Nederland dat maar liefst de helft van de MKB’ers niet weet dat het verplicht is om een bedrijfshulpverlener te hebben.

 

“BHV-ers betekenen regelmatig het verschil tussen leven en dood”

BHV | DefibrionHoe belangrijk de aanwezigheid van bedrijfshulpverleners is wordt benadrukt door het boegbeeld van Dag van de BHV, korpschef van politie Erik Akerboom. Akerboom: “Wij ervaren telkens weer van nabij hoe belangrijk en nuttig BHV’ers zijn.” Duidelijk is dat de korpschef het hier niet alleen heeft over de inzet van BHV’ers binnen het eigen bedrijf. Hij noemt ook de inzet van BHV’ers in het publieke domein, een inzet gewoon op straat dus. “Gedurende de eerste minuten voordat professionele hulp arriveert, spelen bedrijfshulpverleners vaak een cruciale rol. Zowel in bedrijven als bij incidenten op straat. Hun nabijheid, alertheid en doeltreffendheid voorkomt veel ellende en betekent regelmatig het verschil tussen leven en dood.”

 

Hulpverlening in uw eigen omgeving

De kans dat u zelf ooit te maken krijgt met iemand die eerste hulp nodig heeft, is aanzienlijk. Zo krijgen alleen al in Nederland ieder jaar 16.000 mensen een hartstilstand. Een groot aantal mensen overkomt dit op het werk, thuis of op straat. Uit onderzoek blijkt dat ruim driekwart van de Nederlanders niet goed weet wat ze moeten doen in het geval van een hartstilstand, terwijl juist in die situatie iedere minuut van cruciaal belang is. Zo neemt elke minuut waarin er niet wordt gedefibrilleerd de overlevingskans van het slachtoffer met 10% af. Professionele hulpverlening is vaak pas na 15 minuten ter plaatse; slachtoffers zijn dus volledig afhankelijk van de hulp van omstanders.

 

Het belang van een BHV-opleiding

Om snel en adequaat hulp te kunnen bieden tijdens een noodsituatie (zowel op het werk als privé) is het van belang dat voldoende mensen zijn opgeleid én jaarlijks worden bijgeschoold. Hoewel er geen wetgeving is die bepaalt hoe lang een BHV-cursus moet duren zijn er wel een aantal richtlijnen opgesteld. Zo adviseert het Nationaal Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) dat een basiscursus BHV twee dagen duurt en de herhalingscursus één dag. Er is dan voldoende tijd om de diverse onderdelen te behandelen én de opgedane kennis in de praktijk te brengen. Hoewel het niet verplicht is om deze richtlijnen te volgen, adviseren wij onze klanten om dit wel te doen én de cursus jaarlijks te herhalen. Zo weet u zeker dat u in het geval van een noodsituatie weet wat u moet doen om levens te redden.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor het volgen van een BHV-cursus? Kijk dan op onze BHV-pagina of neem contact op met de medewerkers van Defibrion voor meer informatie. We zijn te bereiken via 050 311 60 85.