Snelle levering in Nederland & België
AED- & BHV-expert
Al 25.000+ AED's geleverd
Totaalleverancier in EHBO & BHV

Is een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) verplicht?

In Nederland is het voor bedrijven (met uitzondering van ZZP-ers) verplicht om een Risico Inventarisatie en Evaluatie uit te voeren. Uit onderzoek blijkt echter dat slechts 35% van de bedrijven ook daadwerkelijk een RI&E en het daarbij behorende plan van aanpak heeft opgesteld.

Is een Risico Inventarisatie en Evaluatie verplicht?

Het niet uitvoeren van een RI&E kan vervelende consequenties hebben. Zo kan het ontbreken van een RI&E leiden tot hoge boetes en/of een proces verbaal. Ook kan een verzekeringsmaatschappij weigeren om een claim uit te keren, als bij een bedrijfsongeval blijkt dat het bedrijf geen RI&E heeft uitgevoerd en er onvoldoende maatregelen zijn genomen om de risico’s af te dekken. Hieronder vindt u daarom belangrijke informatie over de regelgeving omtrent RI&E’s.

 

Wat is een RI&E?

Een RI&E bestaat uit twee onderdelen; een inventarisatie van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in uw bedrijf en een plan van aanpak voor het oplossen ervan. Hiermee kunnen bedrijfsrisico’s zoveel mogelijk worden ingeperkt.

 

Hoe voer ik een RI&E uit?

Een RI&E kunt u zelf uitvoeren, maar u kunt dit ook laten doen door een veiligheidsexpert van Defibrion of één van haar partners. We voeren niet alleen een RI&E uit maar voorzien u ook van een bijbehorend plan van aanpak. Zo weet u zeker dat u aan de wet- en regelgeving voldoet.

 

Is controle van de RI&E verplicht?

Of controle verplicht is hangt af van een aantal zaken. Voor organisaties die minder dan 25 werknemers hebben én gebruik kunnen maken van een branche-erkend RI&E instrument, volstaat het als er jaarlijks een RI&E wordt uitgevoerd en de daaruit voortkomende maatregelen worden genomen. Deze dient wel volgens de richtlijnen te worden uitgevoerd, maar hoeft niet te worden gecontroleerd door een externe partij. In alle andere gevallen geldt dat de RI&E door een gecertificeerde ARBO-dienst/deskundige moet worden getoetst. Wilt u weten of er voor uw organisatie een branche-erkend RI&E instrument beschikbaar is? Via de website van RI&E Steunpunt vindt u meer informatie.

 

We hopen dat u na het lezen van dit artikel voldoende informatie heeft over de regelgeving omtrent een Risico Inventarisatie en Evaluatie. Heeft u echter toch nog vragen? Onze servicemedewerkers helpen u graag verder. Neem gerust contact met ons op. Wij zijn te bereiken via 050 311 60 85 of info@defibrion.nl.