Snelle levering in Nederland & België
AED- & BHV-expert
Al 25.000+ AED's geleverd
Totaalleverancier in EHBO & BHV

Regelgeving omtrent BHV

In Nederland zijn alle organisaties (met uitzondering van zzp-ers) verplicht om één of meerdere medewerkers op te laten leiden als BHV-er (bedrijfshulpverlener). Maar wat zijn nu precies de verantwoordelijkheden van een BHV-er? En hoeveel BHV-ers moet een organisatie eigenlijk hebben? Om een goed antwoord op deze vragen te kunnen geven hebben wij de belangrijkste regelgeving voor u op een rijtje gezet.

Regelgeving omtrent BHV

 

Gelden er verplichte regels voor BHV?

In de ARBO-wet staat omschreven dat iedere organisatie verplicht is voldoende maatregelen te nemen op het gebied van BHV. Echter, er staat niet exact omschreven waar een BHV-opleiding aan moet voldoen. Het Nederlandse kenniscentrum voor BHV (het NIBHV) heeft daarom een aantal richtlijnen opgesteld voor de inhoud en duur van een BHV-cursus. Hoewel het niet verplicht is om aan deze richtlijnen te voldoen worden deze door verreweg de meeste BHV-opleiders gehanteerd.

 

BHV Defibrion

Wat zijn de verantwoordelijkheden van een BHV-er?

Van BHV-ers wordt verwacht dat zij eerste hulp kunnen verlenen tijdens bedrijfsongevallen en calamiteiten. Hij/zij wordt daarom getraind op de volgende gebieden:

– Levensreddend handelen
– Brandbestrijding
– Communicatie met hulpverleningsdiensten
– Ontruiming

Bij de BHV-training wordt ingegaan op zowel de theorie als op het handelen in de praktijk. Zo leren BHV-ers welke blusstoffen voor welke materialen geschikt zijn, maar ook hoe ze bijvoorbeeld een AED moeten gebruiken. Ook kan er, afhankelijk van het type organisatie, getraind worden in bijvoorbeeld het ontruimen van een bedrijfspand en het communiceren via een walkie talkie.

 

Hoeveel BHV-ers moet een organisatie hebben?

Het aantal BHV-ers dat aanwezig moet zijn verschilt per organisatie; dit hangt onder andere af van de omvang van de organisatie en de bedrijfsactiviteiten. Er zijn dus geen standaard aantallen die gehanteerd kunnen worden. Toch zijn er wel richtlijnen waarmee het aantal benodigde BHV-ers kan worden bepaald. Elke organisatie dient door middel van een Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) de bedrijfsrisico’s in kaart te brengen. Met behulp van deze RI&E kan worden bepaald hoeveel BHV-ers mogelijk in actie moeten komen tijdens noodsituaties. Voor elke organisatie geldt dat er altijd minimaal één BHV-er aanwezig zijn. Aangezien iemand niet altijd aanwezig kan zijn (mensen gaan immers met vakantie en zijn mogelijk afwezig door ziekte), worden er in de praktijk minimaal twee BHV-ers opgeleid.

 

BHV Defibrion

Hoe lang duurt een BHV-training?

Het NIBHV adviseert dat een basistraining BHV twee dagen duurt en een herhaling één dag. Kortere varianten zijn mogelijk.

 

Hoe vaak moet een BHV-cursus worden herhaald?

Geadviseerd wordt om ieder jaar de BHV-cursus te herhalen. Jaarlijkse herhaling van de theorie en praktijk zorgt er voor dat de kennis van BHV-ers op niveau blijft en dat ze weten hoe ze snel kunnen handelen tijdens een noodsituatie.

 

Waar kan ik een BHV-cursus volgen?

Defibrion biedt diverse BHV-cursussen aan voor een aantrekkelijk tarief. We bieden zowel cursussen volgens de richtlijnen van het NIBHV als versnelde cursussen aan. Alle opleidingen kunnen zowel in-company als op een locatie bij u in de buurt worden gegeven. Wilt u meer weten over ons aanbod BHV-cursussen en de prijzen hiervan? Bekijk dan onze BHV pagina. Hier kunt u zich ook meteen online inschreven.