Snelle levering in Nederland & België
AED- & BHV-expert
Al 25.000+ AED's geleverd
Totaalleverancier in EHBO & BHV

Entrepreneur: Veiligheid op de werkvloer

“Het is typisch zoiets waar je niet dagelijks bij stilstaat: De veiligheid op de werkvloer. En dat terwijl een veilige werkomgeving vele levens per jaar kan redden. ‘Het creëren van een veilige werkvloer is dan ook onze missie’.”

De juli-editie van de Entrepreneur is uit, met als themaverhaal: Veiligheid op de werkvloer. Afgelopen maand kwam de Entrepreneur bij Defibrion langs om te praten over een veilige werkomgeving. Waar moet je op letten? Wat zijn de wettelijke verplichtingen? En hoe kijken wij vanuit Defibrion hier naar? In het themaverhaal van deze maand is hier aandacht aan besteed.

Veiligheid op de werkvloer

“Bij veiligheid op de werkvloer denk je misschien in eerste instantie aan het werken met veilige en goedgekeurde middelen en producten. Maar het begrip veiligheid houdt veel meer in dan dat alleen. Denk bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van brandblussers, AED’s, verbanddozen en noodverlichting. En misschien wel het belangrijkste: goed getrainde medewerkers. ‘Je hebt niks aan een AED of brandblusser als niemand op de werkvloer weet wat hij er mee moet’, zegt Joshua Valkenier, directeur van het Groningse Defibrion. En Valkenier kan het weten: Defibrion is actief op het gebied van AED’s en andere veiligheidsproducten en biedt onder de noemer Deficare een complete veiligheidsoplossing aan voor bedrijven en organisaties.

Deficare

Dat Deficare juist een complete veiligheidsoplossing aanbiedt, is niet voor niets. ‘Want een werkplek is pas echt veilig als er aan meerdere voorwaarden wordt voldaan. Zo moeten de juiste veiligheidsmiddelen aanwezig zijn op de juiste plek, moeten ze goed onderhouden zijn zodat ze ook daadwerkelijk werken tijdens een calamiteit en moeten de medewerkers weten hoe ze die producten moeten gebruiken in geval van nood’, somt Valkenier op. ‘Pas als dit allemaal goed geregeld is, redden we levens.’

Wat zo’n complete veiligheidsoplossing inhoudt, verschilt natuurlijk van bedrijf tot bedrijf, zegt Valkenier. ‘Daarom komen medewerkers van ons langs om te inventariseren wat er nodig is. We nemen dan de zorg en het onderhoud van de al bestaande veiligheidsmiddelen zoals brandblussers over en vullen aan waar nodig. Daarbij kan het gaan om brandblussers, maar ook AED’s, of het trainen en instrueren van het personeel.’ Ook daarna houdt het niet op. ‘Een keer per jaar worden de veiligheidsmiddelen door Deficare gecontroleerd en worden de mensen opnieuw geïnstrueerd.’

Als het gaat om veiligheidsmiddelen gaat het onder andere om AED’s. Je moet er niet aan denken, maar de kans bestaat natuurlijk altijd dat een medewerker tijdens zijn werk getroffen wordt door een hartstilstand. Hart- en vaatziekten zijn tenslotte nog altijd een van de voornaamste doodsoorzaken in Nederland. Alleen al elke week krijgen zo’n driehonderd Nederlanders buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Helaas overlijdt een meerderheid daarvan (dagelijks gaat het om 35 mensen), maar de kans op overleving wordt aanzienlijk groter als er snel en accuraat gehandeld wordt.

‘Je moet er niet aan denken: een medewerker die een hartstilstand krijgt’

Elke seconde telt

Vooral snelheid is het toverwoord. Volgens de Nederlandse Hartstichting zijn de eerste zes minuten cruciaal. ‘Het toont aan hoe belangrijk het is om op de werkvloer een AED voorhanden te hebben’, zegt Valkenier. Sterker nog: hoe meer AED’s er binnen de zogenoemde 6 minuten-zone aanwezig zijn, hoe beter. ‘Want uiteindelijk telt elke seconde.’ Niet voor niets wil Defibrion met het veiligheidsconcept Deficare zo veel mogelijk werkplekken voorzien van AED’s en andere veiligheidsmiddelen. Valkenier verwijst naar onderzoek waaruit blijkt dat lang niet alle AED’s die in Nederlandse gebouwen en bedrijven hangen aan alle eisen voldoen. Sterker nog, het is zelfs zo erg dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg in 2013 bij producenten aan de bel trok na klachten over falende AED’s. ‘De Inspectie heeft fabrikanten toen op het hart gedrukt om in een brief naar de gebruikers aandacht te vragen voor preventief onderhoud’, weet Valkenier. ‘Soms heeft het te maken met te hoge kosten, maar soms is het ook gewoon onwetendheid: bedrijven hangen een AED op en denken dat daarmee de kous af is. Het tegendeel is juist het geval: geen of te weinig onderhoud maakt de apparaten onbetrouwbaar, en dat is natuurlijk het laatste dat je wilt. En juist dat maakt onze totaaloplossing zo aantrekkelijk: de klant hoeft nergens meer aan te denken.’

Wettelijke verplichting

De aanwezigheid van een AED is voor Nederlandse bedrijven dan wel niet verplicht, de aanwezigheid van BHV’ers, bedrijfshulpverleners, is dat wel. ‘Bedrijfshulpverleners zijn gewone medewerkers die ervoor opgeleid zijn om, wanneer er iets gebeurt, actie te ondernemen. Het in huis hebben van een BHV’er is verplicht, maar hoeveel BHV’ers beschikbaar moeten zijn, hangt van de grootte van een bedrijf af’, aldus Valkenier. ‘Maar 1 BHV’er per 50 medewerkers is meestal het minimum.’ Deficare verzorgt niet alleen de opleiding tot bedrijfshulpverlener, maar ook de herhalingscursus. ‘Want de wet schrijft voor dat je er alleen met een basisopleiding niet bent. Eén keer per jaar moet je een herhalingscursus volgen.’ Valkenier benadrukt het nog maar eens: er komt heel wat kijken bij een veilige werkvloer. ‘Met het ophangen van een brandblusser ben je er niet. Je mocht echt alles goed op orde hebben, wil je in het geval van een calamiteit levens kunnen redden.’ ‘En dat is precies waarom het creëren van een veilige werkomgeving onze missie is’, aldus Valkenier. ‘De manier waarop we dat doen is uniek: we zorgen voor een integratie van materiaal, onderhoud en training van de medewerkers.’ Waar het dus eigenlijk op neer komt, is dat bedrijven er geen omkijken meer naar hebben. ‘We ontzorgen bedrijven totaal en dat voor een vast bedrag per maand, zonder hoge aanschaf- en onderhoudskosten dus.’”


Bron: Entrepreneur, jaargang 13,  juli 2017, nummer 4, pagina 22 en 23 

Benieuwd naar het totale themaverhaal: Veiligheid op de werkvloer? Download het gehele artikel

Bent u na het lezen van dit artikel benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Bekijk de hier de complete veiligheidsoplossing Deficare of neem contact met ons op via info@defibrion.nl of bel naar 050-31 16 085.