Verplichtingen met betrekking tot veiligheidsmiddelen

Veiligheidsmiddelen en regels moeten er gewoon zijn, zeker bij gevaarlijk werk. Ongelukken op de werkvloer kunnen namelijk leiden tot lichamelijk letsel maar ook tot rechtszaken over aansprakelijkheid. Wij zetten voor u de verplichtingen omtrent de veiligheidsmiddelen op een rij.

Verplichtingen met betrekking tot veiligheidsmiddelen:

Brandveiligheid:

Brandveiligheid is van belang voor elk bedrijf, daarbij moeten de blusmiddelen op de goede plaats hangen, moeten de blusmiddelen recent gecontroleerd en gekeurd zijn door een erkend bedrijf, moet de borging op de blusmiddelen zitten en moeten de gebruiksinstructies goed te lezen zijn. Hieronder ook een korte opsomming van belangrijke punten voor brandpreventie:

 • Voldoende brand- en rookmelders;
 • Regelmatige controle van de brand- en rookmelders;
 • Voldoende blusmiddelen die direct beschikbaar zijn en gebruiksklaar;
 • Instructie van de gebruikers;
 • Veilige en herkenbare vluchtroutes;
 • Voldoende en goed getrainde bedrijfshulpverleners.

Ook erg belangrijk zijn de aandachtspunten omtrent de brandblussers:

 • De brandblussers moeten een vaste plaats hebben, vooral bij vluchtwegen;
 • Goed zichtbaar zijn;
 • Makkelijk te bereiken zijn;
 • Brandblussers moeten direct gebruiksklaar zijn;
 • Periodieke keuring, eenmaal per twee jaar, door een erkend keuringsbedrijf.

Verbanddozen

Het belangrijkste is dat er binnen 30 seconden een verbanddoos beschikbaar moet zijn. Zoals eerder vermeld moet dan binnen 3 minuten interne hulp geboden worden. Daarnaast is het goed om op elke verdieping één verbanddoos te plaatsen. Als u eenmaal de verbanddozen gaat plaatsen, let dan op de volgende punten:

 • De koffer dient duidelijk zichtbaar op ooghoogte in een wandklem aan de muur bevestigd te zijn
 • Door middel van signalering moet deze snel te vinden zijn
 • De koffer moet voldoende ruimte bieden om enkele noodzakelijk aanvullingen te kunnen herbergen
 • De verbanddozen op de muren monteren
 • Eventueel op centrale plaatsen op de etage
 • Om te voorkomen dat mensen de koffer openen voor pleisters, hang dan een losse pleisterautomaat op
 • Een brandslanghaspel is een prima plek om ook een BHV koffer op te hangen

Bedrijfshulpverleners:

Het aantal bedrijfshulpverleners dat er aangesteld moet worden ligt niet vast in de wet. Rekening houden met de grootte van je bedrijf en de specifieke risico’s binnen het bedrijf zijn belangrijk bij het bepalen van het aantal BHV-ers en bij de manier waarop je de BHV organiseert. De werkgever mag ook zelf de taak van de bedrijfshulpverlener op zich nemen, als hij maar voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting heeft. Denk er hierbij wel aan dat als deze werkgever afwezig is, moet er een andere opgeleide bedrijfshulpverlener aanwezig zijn.

Het aantal BHV-ers verschilt per bedrijf. Een bedrijfshulpverlener is een aangewezen persoon binnen het bedrijf die de volgende taken kan uitvoeren:

 • Eerste hulp bij ongevallen
 • Bestrijden van brand
 • In noodsituaties evacueren van werknemers
© 2019 Defibrion Services BV, Alle rechten voorbehouden.