Wat u moet weten over hartfalen

Ieder jaar krijgen 16.000 mensen een hartstilstand en komen 33.000 mensen met een hartinfarct in het ziekenhuis terecht. 40.000 mensen worden ieder jaar geconstateerd met hartfalen en 200.000 met boezemfibrilleren. Wat zijn echter precies de verschillen, hoe kunt u ze herkennen en wat moet u doen als omstander? In dit blog vertellen wij u meer over hartfalen.

Wat u moet weten over hartfalen

Hartfalen

Wanneer iemand lijdt aan hartfalen, dan werkt zijn of haar hart niet meer zoals het hoort. De pompfunctie van het hart neemt langzaam af. Bij een gezond hart pompt het hart voldoende zuurstof en voedingsstoffen naar de andere organen. Bij hartfalen pompt het bloed dus te weinig zuurstof en andere voedingsstoffen door het lichaam. Dit komt doordat het hart óf niet goed samenknijpt óf doordat er niet voldoende bloed het hart in kan. Er zijn dus twee verschillende soorten.

Het hart knijpt niet goed

Wanneer het hart niet goed knijpt wordt er minder bloed uit het hart gestuurd. dit kan komen doordat het hart vergroot is, dit betekent dus dat de hartspier is uitgerekt. Hierdoor is het hart slapper en dunner geworden en heeft het minder spierkracht.

Er komt te weinig bloed in het hart

Ook kan het voorkomen dat het hart wel goed kan knijpen maar dat er te weinig bloed in het hart komt. De hartspier ontspant zich dan niet goed. De hartspier is dan vaak verdikt en stijf waardoor er minder bloed in het hart past. Ook in dit geval wordt er per hartslag minder bloed uit het hart gestuurd.

Oorzaken van hartfalen

Hartfalen kan zeer uiteenlopende oorzaken hebben. Volgens de Hartstichting zijn een hartinfarct en een langdurig hoge bloeddruk de grootste boosdoeners. Andere oorzaken kunnen zijn:

  • Ritmestoornissen, hartritmestoornissen, zoals boezem- en kamerfibrilleren vergen veel energie van het hart. Dit is vermoeiend voor het hart en heeft nadelige gevolgen.
  • Langdurige ritmestoornissen kunnen leiden tot hartfalen.
  • Hartspieraandoening, bij cardiomyopathie is de hartspier verdikt of verwijd. Langzaamaan wordt dit erger, hierdoor neemt de pompkracht van het hart af.
  • Hartklepaandoening, de hartkleppen sluiten niet goed en het hart moet harder werken om het nodige resultaat te halen. Dit kan op lange termijn hartfalen veroorzaken.
  • Ontsteking van de hartspier, myocarditis wordt meestal veroorzaakt door een virus. Wanneer deze ontsteking de hartspier heeft beschadigd kan dit leiden tot hartfalen.
  • Aangeboren hartafwijking, wanneer iemand geboren is met een hartafwijking, heeft diegene later meer kans op hartfalen. De grootte van die kans heeft te maken met de ernst en soort van de hartafwijking.

Klachten bij hartfalen

Zoals eerder genoemd krijgen de organen minder zuurstof en andere voedingsstoffen. Dit kan leiden tot één of meerdere klachten zoals:

  • vermoeidheid
  • kortademigheid
  • vocht vasthouden, opgezette benen en enkels
  • onrustig slapen en ‘s nachts vaak plassen

Meestal komen klachten heel geleidelijk, maar het kan ook ineens ontstaan of plotseling verergeren.

Behandeling bij hartfalen

Meestal nemen de klachten in de loop van de tijd toe. Hartfalen kan behandeld worden door middel van medicijnen, een ICD (interne defibrillator), een pacemaker of een operatie. Daarnaast krijgt iemand ook altijd het advies om zijn of haar leefstijl aan te passen. Er wordt altijd geadviseerd te letten op hun alcoholgebruik, hun gewicht, te minderen met zout en te stoppen met roken.

Wilt u meer weten over hartfalen of heeft u andere vragen? Neem dan hier contact op met één van onze medewerkers.

© 2019 Defibrion Services BV, Alle rechten voorbehouden.